Striped Right Arrow: Sledeća
Striped Right Arrow: Prethodna
Text Box: Početak
Text Box: HOME
Text Box: Računar.
Text Box: RAČUNARSKE KOMPONENTE
Pojmovi:
Bit, Bajt, Hz,
Veličine:
Kilo, Mega, Giga, Tera
Brzina
Kapacitet
Matična ploča
Procesor
Grafička kartica
Zvučna kartica
RAM memorija
HDD
UI uredjaji
PREPOZNAVANJE KOMPONETI I NJIHOVIH KARAKTERISTIKE IZ PONUDE RS
OBRADA TEKSTA - WORD/POWER POINT/PUBLISHER
Format Font
Format Paragraph
Umetanje objekta teksta Insert/Text box
Izmena veličine i položaja na slajdu
Format/Font
Format/Bullet and numbering
Format/Alignement
Format/Line spacing
Format/Text Box
OBRADA GRAFIKE - PAINT.NET
Skidanje sa interneta
Pretraživanje grafičkih datoteka u računaru
Skeniranje
Preuzimanje sa fotoaparata
Konverzija u JPEG, TIF
Konverzija u Grayscale, Black-White
Selekcije - kopiranje i isecanje (Crop)
Pomeranje selecije i pomeranje selektovanog objekta
Kontrast i osvetljenje
Efekti
Rotacija
OBRADA OBJEKATA
Umetanje i format slika i AutoShapes
Umetanje i format Organization Chart
Umetanje i format Table
Umetanje i format Chart
Action Button
HyperLink
OBRADA VIDEO DATOTEKE
Konverzija u AVI/Animated GIF
Montaža isečka
RAČUNARSKE MREŽE
Podesiti IP i DNS
Podesiti Wireless Conection
Sharing
Mrežna kartica
Svič
Ruter
LAN, WEB i Internet
Klijent - server
Web servis: Mail, FTP
Download/Upload Web prezentacije
FLASH ANIMACIJA 
Frame  - umetanje/brisanje
Vremenska linija - KeyFrame
Alati crtanja
Uvoz i rad sa bitmapama
Uvoz i rad sa zvukom
Free Transform transformacije: zaokretanje, veličina, zakošenost i izobličenje
Grupisanje objekata
Formiranje/izmena simbola
Nivoi - Layer
Objavljivanje i eksportovanje
Animacija Kadar po Kadar
Animacije medjukadriranjem - Tween:
medjukadriranje kretanjem (motion)
medjukadriranje oblikom (shape)
Putanja kretanja
ELEKTRONSKA TRGOVINA I BANKARSTVO

Naziv lekcije