Striped Right Arrow: Sledeća
Striped Right Arrow: Prethodna
Text Box: HOME
Text Box: ACCESS
Text Box: Kontrolni objekti obrasca
Kontrolni objekti koje Form Wizard i Report Wizard dodaju obrascima ili izveštajima omogućavaju da potpuno iskoristite prednosti Windows grafičkog okruženja. Kontrolne objekte obrascima ili izveštajima dodajete pomoću Access Toolboxa.
Okvir za alate Toolbox Access se zasniva na Toolbox za Visual Basic.

Kontrolni objekti obrasca

Text Box: Početak

Alat

Ime

Funkcija

Select Objects

Menja pokazivač miša u alat za biranje objekata.

Control Wizards

Uključuje i isključuje Control Wizards.

Label (oznaka)

Pravi okvir koji sadrži stalni tekst opisa ili tekst sa uputstvima. Sa CTRL-Enter postavljate tekst u više redova.

Text Box
(okvir za tekst)

Pravi okvir za prikazivanje i dopušta izmenu podataka.