Striped Right Arrow: Sledeća
Striped Right Arrow: Prethodna
Text Box: Početak
Text Box: HOME
Text Box: ACCESS
Text Box: Tradicionalna definicija baze podataka je da je to kolekcija povezanih stavki podataka koje su smeštene na organizovan način.
Izrada nove baze podataka
1. Files
2. New
3. Blank Database i onda kliknite na dugme OK 
4. Sa padajuće liste Save In odaberite folder u koji smeštate datoteku baze podataka
5. U okvir za tekst File Name unesite ime datoteke za novu bazu podataka
6. Kliknite na Create ili pritisnite Enter da napravite novu bazu  podataka

Kreiranje, snimanje i otvaranje baze podataka