Striped Right Arrow: Sledeća
Striped Right Arrow: Prethodna
Text Box: HOME
Text Box: ACCESS
Text Box: Početak
Text Box: Relacioni upiti

Access podržava  četiri tipa spojeva u grafičkom QBE režimu Design:
Spojevi komparativne jednakosti (Equi joints) ili unutrašnji spojevi (inner joints) su najuobičajeniji spojevi za izradu selektovanih upita. Spojevi komparativne jednakosti prikazuju u jednoj tabeli sve zapise koji imaju odgovarajuće zapise u drugoj tabeli. U većini slučajeva, spojevi su na osnovu jedinstvenog primarnog ključa polja u jednoj tabeli i spoljašnjeg ključa polja u drugoj tabeli, preko relacije jedan prema više;
Spoljašnji spojevi (Outerjoints) se koriste kod održavanja baze podataka za uklanjanje zapisa siročića i uklanjanje duplikata podataka iz tabela izradom novih tabela koje sadrže zapise sa jedinstvenim vrednostima. Spoljašnji spojevi prikazuju zapise u jednom članu spojeva, bez obzira da li postoje odgovarajući zapisi na drugoj strani;
Samokomparirani spojevi (Self joints) povezuju podatke unutar jedne tabele. Samokomparirani spoj u Accessu pravite dodavanjem duplikata tabele upitu i izradom spojeva između polja kopija; i
Spojevi operatorske komparacije (Theta joints) povezuju podatke korišćenjem operatora poređenja različitih od =. Spojevi komparativne jednakosti uključuju spojeve komparativne nejednakosti (<>), korišćene u upitima projektovanim da vrate zapise koji nemaju neku relaciju. Spojeve komparativne jednakosti uvodite pomoću kriterijuma WHERE, umesto preko rezervisane reči SQL-a JOIN. Prozor Query Design ne pokazuje spojeve komparativne jednakosti sa linijom između imena polja, niti se spojevi komparativne jednakosti pojavljuju u prozoru Relationships.

Relacioni upiti