Striped Right Arrow: Sledeća
Striped Right Arrow: Prethodna
Text Box: HOME
Text Box: ACCESS
Text Box: Izrada obrazaca pomoću Form Wizard
Obrazac koji pravite koristi se za dodavanje novih zapisa ili izmene postojećih zapisa. Najlakši način da izradite obrazac je sa Form Wizard Access. Form Wizard omogućava da izradite obrazac koji sadrži polja iz jedne ili više tabela ili upita. Form Wizard izradi osnovnu strukturu obrasca i dodaje okvire za tekst kontrolnih objekata za prikazivanje i izmenu vrednosti stavki podataka.
Da napravite obrazac sledite ove korake:
1 Kliknite na jezičak Forms prozora Database, onda kliknite na dugme New. Pojavljuje se okvir za dijalog New Form

Obrazac (Forms) za unos podataka

Text Box: Početak