Striped Right Arrow: Sledeća
Striped Right Arrow: Prethodna
Text Box: HOME
Text Box: ACCESS
Text Box: Početak
Text Box: Objašnjenje primera projektovanja RB

Pretpostavimo da je na raspolaganju neuredjena Excel tabela SpisakKredita.xls/lista Podaci. 
Konvertovati spisak u Access relacionu bazu podataka Krediti.
Redosled koraka kod projektovanja:
 
Postaviti VBA kod za automatsko popunjavanje podataka tabela relacione baze Krediti.

Projekat relacione baze korišćenjem akcionih upita

Double Brace: Korak 0 - Preuzmi Excel datoteku i rešenje
Double Brace: Korak 1 - Uvoz Excel tabele
Double Brace: Korak 2 - Redizajn uvezene tabele
Double Brace: Korak 3 - Primarna tabela OpisKredita:
Double Brace: Varijanta A - Manuelno
Double Brace: Varijanta B - Make-Append akcionim upitom
Double Brace: Korak 4 - Obriši stare podatke OpisKredita
Double Brace: Korak 5 - Prebaci nove podatke OpisKredita
Double Brace: Korak 6 - Primarna tabela Klijenti
Double Brace: Korak 7 - Obriši stare podatke Klijenti
Double Brace: Korak 8 - Prebaci nove podatke Klijenti
Double Brace: Korak 9 - Sekundarna tabela Krediti
Double Brace: Korak 10 - Obriši stare podatke Krediti
Double Brace: Korak 11 - Prebaci nove podatke Krediti
Double Brace: Korak 12 - Relacije tabela RB Krediti
Double Brace: Korak 13 - Upotreba neinicijalnih akc. upita
Double Brace: Korak 14 - VBA javna (Public) procedura
Double Brace: Korak 15 - VBA Event komandnog dugmeta
Double Brace: PREUZMITE SVE VIDEO KORAKE PRIMERA