Striped Right Arrow: Sledeća
Striped Right Arrow: Prethodna
Text Box: HOME
Text Box: ACCESS

Relacije izmedju tabela baze podataka

Text Box: Početak
Text Box: Relacije izmedju tabela baze podataka

Često se dešava da se jedan pojam javlja više puta u tabeli. Recimo pojam naziva nekog proizvoda u tabeli DetaljiPorudzbina javlja se onoliko puta koliko je puta taj proizvod naručen. Postoje dve mogućnosti organizacije podataka.
Prva mogućnost je da definišemo Text polje NazivProizvoda dužine 40. Za svaku stavku narudžbenice, pored ostalih podataka (broj narudžbenice, cena, količina) unosimo i vrednost naziva robe. Ovakvo rešenje je karakteristično za program Excel. 
Ovo rešenje ima dva nedostatka. Prvi nedostatak - jedan isti proizvod (Jacobs kafa) se više puta ponavlja u unosu, pa je veća mogućnost slovnih grešaka. Drugi nedostatak je još ozbiljniji - bespotrebno povećanje memorijskog prostora tabela.
Druga mogućnost je da pored tabele DetaljiPorudzbina, kreiramo i tabelu Proizvodi, koja bi pored ostalih polja opštih podataka (cena, jedinica mere i sl.) sadržala i sledeća dva polja:
	- SifraProizvoda tipa Long Integer, u koje unosimo jedinstvene šifre za proizvode koji se mogu naručiti;
	- NazivProizvoda tipa Text, širine 40, u koje unosimo nazive tih proizvoda.Struktura tabele DetaljiPorudzbina će biti izmenjena. Umesto polja NazivProizvoda, definisaćemo polje SifraProizvoda u koje se upisuje vrednost šifre robe koja se naručuje.
Prednost je očigledna. Umesto unosa 40 karaktera naziva robe, unosimo 5 karaktera šifre robe. Unos je brži i sigurniji. Takođe, štedimo memorijski prostor.

BrojPorudzbine

Cena

Kolicina

NazivProizvoda

15

240

200

Jacobs kafa

15

480

110

Nescafe

----

----

----

----

27

252

140

Jacobs kafa

---

---

---

---

57

268

210

Jacobs kafa

---

----

---

---

SifraProizvoda

NazivProizvoda

30001

Jacobs kafa

30002

Nescafe

30003

R5 kafa

BrojPorudzbine

Cena

Kolicina

SifraProizvoda

15

240

200

30001

15

480

110

30002

----

----

----

----

27

252

140

30001

---

---

---

---

57

268

210

30001

---

----

---

---